top of page

TÄLJ,PALL & STOLKURSER

3-4 dagar

PALLKURS  

LR100-1500px-5088.JPG

Ni gör en pall av färska Askstammar.

Man  känna träets egenskaper från en nyfälld stam till torra delar.
Vi klyver och bearbetar med enkla verktyg och redskap.

Genom att göra sammansättningar där olika delarnas olika fuktkvoter utnyttjas förstår man på ett praktiskt sätt hur trät torkar och rör sig.

 

Jag har haft pallkurser för bland annat hantverksutbildningar, skolklasser, slöjdlärare, grön rehab, arbetslösa, behandlingshem och kriminalvård. 
Tväslåarna måste vara helt torra när pallen sätts ihop, vilket inte hinns med under en sån här kurs. 
Därför byter vi. Jag får grovtäljda färskt tvärslåämnen av er och ni torra av mig.

Det funkar att benen är helt färska vid sammansättningen som vid en kurs på några dagar. Det optimala är dock att benen  hunnit torka lite mer.  

Ni lär dig klyva och bearbeta det färska virket.
Torkning och krympning,  enkla, starka sammansättningar !


Varje deltagare tillverkar en pall med flätad sits av pappers- eller sjögräsrep. 

Inga förkunskaper krävs och verktygen är enkla. 

Endast handverktyg kan användas men för att hinna med kan det hända att vi tar hjälp av pelarborr eller borrmaskin.


 

ABLR 1500-100-8.JPG

Ben och tvärslåar klyvs ur färsk Askstam.

ABLR 1500-100-012262.JPG
ABLR 1500-100-012247.JPG

Delarna täljs med bandkniv i täljbänk medan de är färska och mjuka.

De kan också få sig en omgång av yxan.

LR100-2000px-000336.JPG

Runda tapphål är enkelt, de borras med borrsväng. 

Rätt vinklar får vi genom att använda vattenpass på borren och enkla mallar.

 

När vi sätter ihop delarna ska tvärslåarna vara torra och benen fortfarande lite färska.
 


ABLR 1500-100-042320.JPG

Pallen kapas för att stå stadigt och sitsen flätas sedan med pappers- eller sjögräsrep. 
Vid kortare kurser eller om det skulle bli ont om tid kan man fläta sitsen hemma.

ABLR 1500-100-22.JPG
LR100-2000px-25.JPG
ABLR 1500-100-37.JPG

STOLSKURS  

 5-7 dagar
Stolskursen är ungefär som pallkursen men det är lite fler moment, är lite svårare och tar lite längre tid
 
Se under "tillverkningen" ungefär hur det går till

TÄLJKURSER

LR100-1500px-5097.JPG
Från några timmar - några dagar
Täljkurser kan läggas upp på olika sätt.
Från kort introkurs till flera dagarskurs där vi kan tälja allt möjligt. Som slevar, pall mm.
bottom of page