Branschförening för slöjdföretagare


För några år sedan försökte jag och Niklas Karlssons få till en branschorganisation för slöjdföretagare. Det rann ut i sanden men nu tycker jag det är dags igen. Så det här blir lite av återvinning eller repris.


Att försörja sig som slöjdare är på gränsen till omöjligt. Det finns förstås flera orsaker. En sak är säker. Med ett skattesystem som i till exempel Storbritannien hade många av oss klarat sig. Där gynnar man mikroföretagare med bland annat att slippa lägga på moms och ett existensminimum innan man börjar betala skatten.


Men nu är det som det är.

Då kan man kan tycka det är kanon med den svenska modellen där stat och regioner istället stöttar slöjden med bidrag. Det är inte konstigt då slöjd är jäkligt viktigt. Slöjd blandar nyskapande och kreativitet med tradition och kulturarv. Ofta i form av klimatsmarta och lokalt producerade grejer. Bidragen är som jag förstår det, för att sprida och främja slöjden.

Grejen är dock att stödet går till annat än slöjdföretagare. Ytterst små smulor går till oss.

Visst sprider hemslöjdskonsulenter slöjd.

Det gör sannerligen även slöjdare. Genom sina kurser, böcker, hemsidor, instagram, kunnande och tillverkning av grejer som kan inspirera andra att börja göra med händerna.

Jag tycker det är enkelt. Ju fler slöjdföretagare desto mer sprids kulturarv och slöjd.

Det borde vara självklart att vi får ta del av bidrag som stat och region delar ut för att stötta slöjd.


Nämnden för hemslöjdsfrågors hemsida (NFH) får enligt deras hemsida sammanlagt 11,6 mkr.

Kansliet 2,6 mkr, Hemslöjdskonsulentverksamhet och fortbildning; 3,5 mkr, Utvecklingsprojekt inom hemslöjd; 1,4 mkr och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) ; 4,2 mkr.


Sen pytsar regionerna ut en hel del till hemslöjdskonsulentverksamheteten. Hur mycket vet jag inte men då det finns ca 50 konsulenter i landet bör det vara en hel del.


Dessutom tillkommer då och då extra medel som inte tillkommer slöjdarna. När Niklas och jag för några år sen träffade en tjänsteman från Tillväxtverket tyckte han att vi borde vara nöjda då slöjden får så mycket bidrag. De hade nyss gett 700 000 kr till SHR för att göra en utvärdering av en utställning. Utvärderingen kom fram till att slöjdarna under den några veckor långa utställningen sålde för i genomsnitt 776 kr och drog då slutsatsen att slöjd ....kan vara en näringsgren för den som vill slöjda för avsalu .........”

Snacka om usel slutsats. De som är så bra på att söka och få pengar borde använt dem till nåt bättre. Jag lovar. Slöjdare har en massa idéer? Men har fullt upp att slöjda och få det att gå runt. Vi behöver hjälp med att fixa nya och fler försäljningsarenor, marknadsföring, produktutveckling, med mera.

Det har länge funnits mycket att börja ta tag i.

Den senaste näringsundersökningen från 2008 kom med många konkreta förslag.

Inte mycket har gjorts. Slöjdarna ställer upp på undersökningar i hopp om att saker ska förbättras men inget händer.

Det är tydligt att slöjdföretagare behöver vara med och trycka på.

Nu tycker jag vi startar vi en branschförening så nåt händer och vi kan ställa vettiga krav!

Då jag själv är lite obekväm med föreningsliv hoppas jag att det finns några som är mer hemma på att starta förening som nappar.


Det finns mycket att jobba för. Här är lite av vad Nutekutredningen kom fram till:

  • Nu står organisationen och stampar, men genom en tydligare organisation och bättre samordning mellan olika aktörer finns det möjlighet att kapitalisera på de resurser som redan finns.

  • Utreda om man bör införa någon form av skattelättnad

  • Inrätta en rikskonsulent inom hemslöjden med inriktning för att inleda ett förändringsarbete

  • NFH bör initiera ett förändringsarbete för att länshemslöjdskonsulenternas arbete i större utsträckning ska fokuseras på närings och entreprenörskapsfrågor

  • Branschorgan och närliggande organisationer samt länshemslöjdskonsulenterna bör mer tydligt arbeta för att stödja de slöjdare som arbetar heltid med slöjd eller slöjdutbildning.

  • Stärka hemslöjden som varumärke Hemslöjdsbutikerna måste bli mer offensiva

  • Skapandet av branschguide på internet

1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla