top of page

SITSFLÄTNING 6

Den här sitsen är gjord med handflätat band av palmblad från Uganda. 

Men man kan förstås använda andra band av olika material. 
Den här har jag flätat med ett band som räcker till hela sitsen utan att förlänga med knopar. Men man kan knyta på efterhand. 
Bara gu gör det på undersidan. 

Ha en limklämma för att fästa bandet när du tar nya tag och tänk på att hela tiden spänna rejält.
Det kan också vara bra att ha tex en trästicka för att trycka och snygga till det flätade.
 

Lättast är att fläta en pall där sits-slåarna mitt emot varandra är lika långa. 
Här är framslån bredare än bakslån kan det vara lite trixigt att räkna ut hur man ska fläta för att det ska fyllas jämt. 
Man behöver alltså täcka framslån med mer varv än bakslån vilket blir olika beroende på sitsens storlek och bandens bredd.

Det här är en annan sits, flätad med samma material men utan "extravarv" runt sidslåarna.  Den har också bara enkelvarv över bak- och framslåar, utom i mitten där det är "dubbelvarv". 
För att få "dubbelvarvet" i mitten av sitsen fick jag gå över bakslån två varv istället för ett (som jag gjorde varven innan).

Och här är en sits också flätad utan "extravarv" runt sidslåarna men på ett lite annorlunda sätt. 
Det finns nästan oändliga möjligeter att variera sig. 
Den här sitsen är även stoppad. 

Börja med att märka ut mitten på både fram- och bakslå så blir det lättare att se hur det tar sig. 


Du kan fläta på många olika sätt. Jag väljer här att fläta ”dubbelband” och det är bra om det blir udda antal när du sen ska göra fläta upp och ner mellan sidslåarna. 
(Alltså ha ett ”band” precis i mitten av sitsen och lika många på varje sida om det mittersta.) 
Du kan också behöva improvisera för att få till det.

 

 

Jag börjar med att fästa bandet med en pålstek runt den bakre tvärslån mot höger bakben. 
För bandet under framslån. 
Här går jag två varv runt framslån. 
Vid det tredje varvet runt slån låter jag det fortsätta över bakslån, under framslån och över bakslån igen.

 

Så ett extravarv runt bakslån, under framslån och fortsätt som förut. Se till att banden går hela vägen över och jämt upp när du kommit till mitten av fram- och bakslå och fläta vidare på samma sätt på den andra halvan.

För att börja fylla sidslåarna och börja flätningen låter jag bandet gå under den högra sidslån, sen över och fläta som bilden visar. 
Jag gör samma sak på undersidan men man behöver inte vara lika noggrann där.

När jag flätat två varv runt slåarna gör jag ett extravarv runt vänsterslån, fläta undersidan och gör ett extravarv även på högerslån (se bild nedan) innan du flätar översidan igen.

 

De här ”extravarven” runt slån gör att det går lite snabbare. Men man kan också strunta i ”extravarven”. Det ger sitsen en annat utseende. (Se bilderna längst upp på sidan.)

Nu är det bara att fläta på till sitsen är klar. Tryck emellanåt det flätade framåt mot frambenen 

Du kan "låsa" genom att fläta över och under det flätade på undersidan tills det sitter.


Om du vill kan du säkra med en liten spik med stor skalle.

bottom of page