top of page

SITSFLÄTNING 1

LR100-4139.JPG

En variant på att fylla ut det främre på en sits som har bredare fram- än bakslå.  

Stolen är här flätad med ganska grovt sjögräsrep men det går förstås lika bra med t.ex papperssnöre.
Mät längdskillnaden på bak- och framslå. Dela det i hälften och markera det på framslån från varje framben. Det är det som ska fyllas ut.
Man flätar först bara fram- och sidoslåar tills det är lika mycket kvar att fläta  på framslån som bakslån är bred. När det är gjort flätar man som "vanligt". 
Hela tiden gäller som alltid att spänna rejält. 
Den enklaste varianten att fylla ut framslån visas i "Sitsflätning 2"

 

LR100-4097.JPG
LR100-4136.JPG

Börja med att göra en pålstek på övre vänsterslå och för repet över högerslån, under och under vänsterslån. Upp över densamma och över och under högerslån.
Här fortsätter jag så tills det är tre varv över högerslån.

Bra att ha; Limklämma att spänna fast när du pausar eller knyter på nytt. Trästicka att knö ihop det flätade. Splitsnål bra att ha mot slutet. Sax och nåt att vinda upp sjögräsrepet på. 

Efter att ha gått under högerslån ska repet nu över framslån mot högerbenet...

LR100-4103.JPG
LR100-4104.JPG

...under och upp över, och under högerslån. Sen till andra sidan och under vänsterslån.

Över vänsterslån och direkt under det flätade och framslån.

LR100-4106.JPG
LR100-4101.JPG

Upp över det flätade. Under vänsterslån och upp över och igen över högerslån 

Så här ser det ut när det är flätat 3x3 varv runt sidslåarna och 3 varv på varje sida av framslån. Hur många varv man tar beror på hur man väljer och hur grovt snöret/repet är. På den här stolen behövs det fyra varv till på framslån. På sidslåarna väljer jag här att ta de övriga med bara två varv  (4x2f) runt slåarna innan jag går över framslån.

LR100-4113.JPG
LR100-4118.JPG
LR100-4119.JPG

När det, som här är färdigfyllt på framslån och det är lika mycket kvar att fläta som bakslån är det dags att vänja dig av med den flätning som du nu kommit in i. 
Nu ska det gå till lite annorlunda. Från vänsterslån ska repet gå över högerslån, upp över det du nyss förde till högerslån och över framslån. Sen under framslån och över bakslån.

LR100-4122.JPG
LR100-4127.JPG
LR100-4130.JPG
LR100-4124.JPG

Under bakslån och över och under högerslån (mot bakbenet). Sen till vänsterslån, över den.

LR100-4128.JPG

Under vänsterslån och över repet (som nyss kom från högersidan) och över och under bakslån. Sen över framslån. Fortsätt på samma sätt varv efter varv.

LR100-4135.JPG

Ända tills det absolut inte får plats något mer på sidslåarna. Sen flätar du som en "åtta" över fram och bakslå tills det inte får plats mer där heller. När du tar det sista kan det vara bra med en splitsnål. Har du ingen kan du försöka att fiska upp repet med en ståltråd.
Sen är det bara att fästa ändan på nåt vis på undersidan.

LR100-4145.JPG
bottom of page