top of page
LR 1500-100-5198.JPG

PALLAR
&

STOLAR

De är oftast gjorda av kluvna Askstammar och sedan täljda.
Noggranna sammansättningar och av hög kvalité.

bottom of page