top of page

Sickeln (eller sicklingen) är en tunn stålskiva som om den är rätt "lagd" är ett skärande verktyg som skär fina spånor.

Den har då alltså en egg på om man känner längs med stålets sida upp över kanten.
Om man vill kan man lägga upp eggar på Sickelns alla kanter.

En nyinköpt sickel måste ”läggas upp”

 


Sicklingar & Sickelstål finns i Verktygsshopen

SICKEL / SICKLING

ATT LÄGGA UPP EN SICKEL

Detta första moment kan du oftast strunta i på en 
ny sickel och istället genast gå till bryningen - nedan. 
Men såsmåningom - när sickeln blivit sliten spänner du fast den i ett skruvstycke eller filklämma och filar sickelns kant med en finhuggen engradig flatfil så kanten blir jämn, fin och vinkelrät. Avrunda gärna hörnen en aning så undviker du att få ränder i trät.

Bryn den filade kanten, först med ett mediumbryne och sist med ett finbryne. 
Både filning och bryning ska ske i rät vinkel mot sicklingens kant. Från sicklingens plansida bryner du sen bort den råegg som har bildats.

Nu behöver du ett sickelstål (även kallad polerstål eller sicklingstål).
Det har hårdare stål än sicklingen och får inte ha några hack eller repor, det ska helst vara polerat. Och ha några droppar olja på sig när det används.
 

Lägg sicklingen plant mot en bänk, nära eller längs med bänkens kant.
Placera sicklingstålet plant mot sicklingens sida, lyft dess spets en aning och håll det diagonalt. 
Dra sickelstålet inifrån och ut över kanten några gånger. Det första draget kan tas lite försiktigare än de senare. 
I princip ska du åstakomma det som teckningen till höger visar.

Detta moment är det inte alla som bryr sig om utan går direkt till nästa.

Nu ska eggarna skapas.

Du kan ha sicklingen fastspänt i skruvstycket.
Håll sickelsstålet  vinkelrätt mot kanten och låt det sjunka bara en aning, endast ett par 
grader. 
Dra några drag bestämt men ändå inte krampaktigt - snett utåt. 


Alltid i samma riktning.

Börja med lite lättare drag- längs med 
kanten – låt sickelstålet succesivt sjunka ytterligare en aning - till ca. 85 graders vinkel. 
Om du drar med fingret från sicklingens sida och ut över kanten ska du nu känna en råegg. Om du vill kan du fortsätta och lägga upp yterligare en egg till på samma sicklingsända, och vända på sickeln och göra två även där.

 

När du använt sickeln ett tag blir det förstås slött. Men du behöver inte  fila och bryna varje gång du ska göra nya eggar, det räcker att med sickelstålet dra tillbaka graden från sidan och sen lägga upp en ny egg.

Gör du allting perfekt kan du göra om proceduren flera gånger innan du behöver fila eller bryna igen.

ETT ANNAT SÄTT


Enligt en skrift från sickelfabriken Sandvik år 1951 - lär den här metoden som så mycket annat härstamma från Amerika. 

Sickelns kant är här inte vinkelrät, utan filad i 30 graders, vinkel 
Den här är enklare att lägga upp men du kan förstås bara kan skapa en egg på varje kant. 

Efter filningen bryns kanten med finbryne tills råeggen är försvunnen

Nu ska Sicklingsstålet dras över eggen, från den fasade sidan mot den ofasade.
Först i ca. 82 graders vinkel (låt alltså stålet sjunka i ungefär 8 grader åt den ofasade sidan). 

 

Det ska bildas en grad på den ofasade
sidan. 

 

Låt sen polerstålet "sjunka" lite mer; till ca. 75 grader och upprepa proceduren så att eggen viks ut ännu mer.

 

bottom of page