top of page

 

Nästan allt görs av nyfällda stammar.
Oftast klyvs delarna ut och grovformas med tex yxa, bandkniv och kniv innan de torkas.

 

Fördelar med "green woodwork":

  • Nyfällt virke är mycket enkelt att bearbeta jamfört med torkat. 

  • Då delarna oftast klyvs ut bidrar till att fiberriktningen bevaras och gör produkten stark och hållbar.

  • Materialet är oftast träd från grannskapet som  annars ofta eldas upp.

  • Inga eller minimalt med maskiner används.

  • Produkten håller länge och åldras med värdighet.

  • Resursnålt, hållbart & lokalproducerat !

 

 

 

Ask är starkt, segt, lättkluvet och hårt. 
Men relativt lättarbetat när det är färskt och nyfällt.

Det är lite det som är själva grejen med att jobba med färskt trä ! 
Det är bara det bästa virket som duger. Resten blir ved eller kvar i skogen.

 

Genom att delarna klyvs ut bevaras fiberriktningen och de blir starka även om de är tunna. 
Kluvet virke gör också bearbetningen enklare och lättare att böja.

Ibland får delarna en omgång med yxan, ibland täljs de direkt med bandkniv i täljbänken.


Tapphålen borras och tapparna svarvas med mycket exakt passform.
De ska slås i tapphålen med klubba eller pressas in med tvingar.


Tvärslåarna torkas tills de är riktigt, rejält torra.
Benen bara till "uhustorrt". 
Då kan man utnyttja de olika fukthalterna till riktigt starka sammansättningar genom att tapparna sväller och benen krymper en aning.

Man behöver inte ens använda lim. 
Men lim skadar inte heller. Limmet minskar rörelserna som sammansättningen kommer att utsättas för under sin livstid. 
Jag använder fisklim.

Tappen placeras med stor precision med årsringarna vågrätt och görs lite "ovala" genom att tälja bort lite på sidorna.
Tappen kan då göras än ening större än hålet och även tillåtas svälla mot de ytor där sprickrisken är liten. 
Och benen kan krympa utan att det spricker. 

Bakben som ska vara böjda, ryggbrickor och vedbärares handtag och bågar böjs med hjälp av ånga "ångbasas" och mallar.
Tapphålen för stolarnas ryggbrickor stäms ut med lockbettel.
Ytbehandlingen kan vara Linolja med eller utan färgpigment, Bets eller Vax.
Sitsarna flätas oftast med pappersnöre.Vedbärarna görs efter samma princip som stolar och pallar men handtag och bågar klyvs ut oftast ut med hjälp av spräckjärn och klyvjigg där sprickan kan styras.

 

De böjs med hjälp av ångbasning och placeras i mallar.

Nedan klyvs handtagen ut med hjälp av spräckjärn och klyvjigg

Från gamla nu rivna verkstan

bottom of page