top of page

 

 Här hade jag en någon meter alstam liggande.
 Al är lätt att bearbeta och sprickrisken vid torkning är ganska liten. Det kan däremot vara lite svårt att styra klyvsprickan men för de här korta delarna är det inga problem.
Du kan förstås ta i stort sett vilket träslag som helst. Och ben och sits kan vara av olika träslag. 

TREBENT PALL  

LR100-2.JPG
LR100-7.JPG

Klyv först stammen i mitten och sen mellan barken och den tidigare klyvda ytan. (Det optimala är att först klyva i mitten och sen fortsätta att klyva radiellt (tvärs årsringarna) i tårtbitar och ta ut sitsen ur en fyrklove. På det sättet får man ”stående årsringar” och den utkluvna, färska sitsen slår sig minimalt. Men det hade krävt en dubbelt så grov stam.)
 

Sitsämnet kommer under torkningen att slå sig, skåla sig antingen på undersidan eller översidan, beroende på vilken sida som du väljer att ha uppåt. Här blir det till att kompromissa. Eftersom den här stammen är i minsta laget och barksidan inte är lika bred som kärnsidan väljer jag att ha den sistnämnda uppåt. Med en lite bredare stam hade jag valt att ha barksidan uppåt.

LR100-8.JPG
LR100-11.JPG

Så klyvs benen ut av det som blev kvar. Det är säkrast att klyva  så att du alltid klyver ett ämne i mitten men på det här korta ämnet funkar det även att klyva ut först ett ben från ena kanten och sen klyva det som blir kvar i mitten.

Bry dig inte om längden på benen mer än att du gör dem längre än vad du tänkt ha dem. Du kan behöva lite sprickmån och marginaler när du täljer tapparna. Nu ska benen torkas.

 

 

Sitsen rätas upp och tjockleken jobbas ner med yxan ungefär så grov jag vill ha den – Ju mindre material, desto mindre sprickrisk, men jag sparar ändå så mycket att jag kan forma vidare när sitsen torkat. I det här läget går det också bra att hugga tvärs fibrerna.


Nu kan du lägga undan sitsen för torkning innan du jobbar vidare sågar eller hugger ut formen. Är du riktigt försiktig låter du den torka sakta...det kan ta några månader. Det är i ändträt sprickrisken är störst

LR100-021.JPG
LR100-14.JPG

När sitsen torkat kan du fortsätta arbeta med den.
Pallen har slagit sig lite vid torkningen och jag jämnar till den.
Sidorna -ändträet får sig också en omgång med yxan.
 

Sitsens kanter fasas av, du kan använda bandkniven till att fasa  av och jämna till ytorna.
Pallens sitsyta kan du också gröpa ur och forma med en skölp - men det görs inte på den här.

LR100-22.JPG

Är sitsen inte  riktigt torr är det ingen katastrof bara benen är det.
Torkar benen och krymper när de sitter i pallen kommer de att lossna.
För att vara säker kan du tex lägga dem på eller i närheten av ett element eller nåt.
Väg dem, när de inte längre sjunker i vikt är de jättetorra.

Du kan förstås svarva tapparna men här är de täljda. 

 

Ha ett borrat hål i en "skärpbit" av hårt träslag till hands för att prova tappen.

 

Ytterligare ett sätt att hålla måttet är att med borren borra i ändträt så att du  får en markering.
Tälj först fyrkantigt med bandkniven, mot tappen så nära måttet som möjligt. Fortsätt och tälj åttakantigt.

Det sista kan du också ta med bandkniven. Eller använd spånhyvel eller täljkniven. Fasa av tappens ända

 

 

LR100-15.JPG

Du kan prova vilken vinkel du ska borra i, alltså hur mycket benen ska vinklas utåt, genom att hålla en smygvinkel mot pallens undersida.
 

LR100-16.JPG

Bakbenet ska peka rakt bakåt. Rita på pallens ovansida, först en mittlinje från bak till framsida.

Frambenen ska riktas lite åt sidorna. Du bestämmer hur mycket. Rita upp en linje från den bakre delen av den första linjen. När du är nöjd kan du ta en smygvinkel och överföra den även för det andra benet.

Märkockså ut hur långt från kanterna du ska borra.

Beroende på hur snäv vinkel du ska borra i får du se till att du inte borrar för långt ut mot kanten.

LR100-17.JPG
LR100-18.JPG

Eftersom jag borrar från ovansidan behöver du sen ställa om smygvinkeln.

Ett enkelt sätt att göra det är att ta en bräda med två parallela sidor.

Märk först ut med den vinkeln du hade från undersidan.

Ta sen smygvinkeln från andra sidan av brädan, med smygvinkelns anslag åt samma håll.

LR100-19.JPG

Spänn fast sitsen nånstans. Placera borren på markeringen, ställ smygvinkeln på linjen eller strax bredvid.
Syfta på linjen och håll vinkeln med hjälp av smygvinkeln.
Var försiktig när du börjar närma dig botten så att det inte blir för mycket urslag där.

LR100-31.JPG

Benen ska kilas. När benen sitter som de ska kan du märka ut var kilarna ska vara, tar ut benen igen och såga snitt för kilar. Eller som här,  klyv istället upp ett snitt med ett stämjärn.
Mycket viktigt är att kilarna ska verka i sitsens fiberriktning – gör du tvärt om kan du spräcka sitsen

Tälj till kilar av torkat trä, kilarna

LR100-27.JPG

Nu ska benen kapas.

För att pallen ska stå jämnt ställer du den på golvet eller på ett så plant underlag som möjligt. Här står den på en tjock glasskiva.


Lägg kilar under benen. Mät att den står jämt och läggen penna på en kloss och rita runt alla ben.

Tegelstenen hjälper till att hålla pallen på plats medan du märker ut.
Såga och fasa av de sågade ändarna och snygga till ovansida med bandkniv, spånhyvel eller skölp

LR100-29.JPG


Såga av benen och fasa av de sågade ändarna och..... snygga till ovansida med bandkniv, spånhyvel eller skölp

LR100-36.JPG


...och snygga till ovansida med bandkniv, spånhyvel eller skölp

bottom of page