top of page
Hazel teepee

VÄXTSTÖD AV HASSEL

När jag ska skörda tar jag med mig en tvåhandssekatör, en liten handyxa och en grensåg. 
Ibland kommer det ena bättre till pass än det andra. 
Jag tar också med en billhook för att kvista av.  (Billhooken finns  i verktygsshopen!)

 

Man frestas kanske att bara ta de rakaste och finaste kvistarna, men de är sällan de bästa till själva flätningen. 
Däremot är de gröna eller bruna raka skotten bra till stagen. 
Gråa, silveraktiga kvistar är oftast böjbarast även om de har mer kvist.
Lägg det avverkade i högar med rotändan åt samma håll så blir det fortsatta jobbet lättare.  

Efter avverkningen tar jag  en billhook och kvistar av. 
Sortera samtidigt så mycket du kan efter storlek eller vad käpparna ska användas till och knyt ihop i buntar.
Förvara käpparna stående i skuggan så håller de sig färska och böjbara i några månader.

Istället för att sticka ner hasselpinnarna i marken är det smidigare och lättare att göra en mall av en träskiva med förborrade hål.
Växtstöden har udda antal stående käppar eller stag. Jag har flätat dem med 5, 7 eller 9 stag.  
För att göra en mall för ett växtstöd med fem stag gör du såhär:

 

Märk ut mitten på skivan. Ställ in en passare med radien 205 mm och gör en cirkel. Har du ingen stor passare fäster du i stället en spik i mitten av skivan. Gör en ögla i ett snöre och trä på spiken. Mät 205 mm från spiken och placera pennan där. Surra eller håll pennan med hjälp av snöret och gör cirkeln.

Eller i stället för passare eller snöre; gör en trästicka med hål för penna och spik.

På cirkellinjen markerare du sen för de fem hålen. Mät 240 mm mellan hålen.

För liten diameter och få pinnar kan medföra att du får göra för tvära böjar när du flätar.
För stor diameter blir inte heller bra - därför kan du använda dessa rekommenderade mått: 
Ett växstöd med 5 pinnar; radie 205 mm och ca 240 mellan hålen, 7 pinnars blir ; 310 mm; radie och 270 mm mellan hålen, 9 pinnars; 470 mm - 320 mm.

Är bara skivan tillräckligt stor är det inget som hindrar dig från att på samma skiva göra hål för två olika växtstödsstorlekar.

Borra med en 20-25 mm;s borr och för att pinnarna ska kunna stå spikar du fast klossar under skivan.

Det är inte så noga hur de stående pinnarna stagen ska vara, men det är bra om alla stag i ett växtstöd är någorlunda jämntjocka.
Runt 20 mm i rotändan kan vara lagom


Höjden kan förstås också variera. Vill du ha något att utgå ifrån kan du använda dessa mått; 
Ett femstagsstöd kan bindas ihop på en höjd på ca 170 cm, ett sjustags på 190 cm och ett niostags på 230 cm.

Du kan binda ihop stagen med vidja, najtråd eller tex 2-3 mm;s, svart järntråd. Om du låter ändarna vara kvar på tråden kan du göra en dekorativ spiral på ändarna.

Placera hasselpinnarna i mallen och för ihop pinnarna så snyggt du kan där de möts

Ett enkelt sätt att låsa pinnarna i toppen är med järntråd. 

Man kan också binda med vidja är lite trixigare. Och man måste lära sig skörda och vrida en vidja. Jag beskriver det närmare i boken "Slöjda i färskt trä".

 

När du använder vidja kommer du säkert inte att få pinnarna att sitta bergfast men det behövs inte heller

Jag binder med björkvidjor som jag tidigare förberett. 


Är vidjan färsk är det bara att börja knyta - är vidjan torkad mjukar man upp upp den genom att lägga den i varmvatten.

Stick ner vidjans rotända uppifrån och ner bland hasselpinnarna. Snurra på några varv nedåt. Lås genom att föra ner vidjans topp ovanifrån – och spänn. Ibland kan det vara bra att ta hjälp av en splitsnål till att få igenom toppändan under bindningen eller en tång till att dra i ändan.

 

Tycker du det är bökigt att hålla reda på alla pinnar samtidigt som du ska binda och spänna kan du tillfälligt knyta ihop stagen aningen ovanför där du sen ska göra den permanenta bindningen. Gör sen samma sak ett par, tre decimeter nedanför och det blir lättare att binda med vidja eller ståltråd.

Fläta första varvet

Det är dags att börja själva flätningen som inte är helt lätt att beskriva i ord. 
Men var inte rädd för att använda din fantasi för att lösa problem under processen.

Början av flätningen, där du ska ”låsa” stagen, är lite bökigare än den som kommer sen så du behöver kanske lite extra tålamod.

Den första pinnen ska vara lång, helst 1,5 större än omkretsen och sådär 15 mm grov. Men ta inte dessa angivna mått på för stort allvar. Gråa pinnar brukar vara bäst.

Har du inte kvistat av pinnarna riktigt innan får du gå igenom dem en extra gång. Använd försiktigt en billhook, handyxa eller täljkniven. 

Alla pinnar som ska flätas ska först mjukas upp över tex knäet eller en sågbock.

Stick in rotända eller toppända mellan stagen och börja fläta innanför ett stag och utanför på nästa. För in mer och mer av pinnen så att det inte blir för tvära böjar.

När de två ändarna möts ska de vid den här första flätningen mellan varje stagpar flätas växelvis över och under varandra.

Alltså; Om du mellan ett par stag flätar över den pinne som redan är på plats flätar du mellan nästa par stag under den del av pinnen som redan är på plats.

Efter ett par sådana flätningar sitter den första pinnen tillräckligt för att du ska kunna ta en ny pinne.

 

Fortsätt fläta växelvis över och under den första pinnen tills du har ungefär ett varv med dubbla pinnar flätade.

Var inte för snabb med att klippa av ändar som sticker ut. Omkretsen av det du flätar kan komma att vidgas.

Eftersom du nu bara ska fläta utanför och innanför vartannat stag blir den fortsatta flätningen lättare.  
Du kan nu också använda kortare pinnar.

Börja med att sticka in toppändan mellan ett par stag. Dra och skjut den framåt mellan stagen, varannan utanför, varannan innanför. Är pinnen lång och du har flätat några varv med toppändan kan du, om det passar sig bättre, fortsätta med att fläta med  rotändan åt andra hållet - så långt pinnen räcker eller är böjbar.

Så tar du en ny pinne. Toppändan ska nu dit där rotändan slutade. Stick in den några stag innan och skjut fram den på plats, fortsätt sen med rotändan.
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

När det är 2-3 pinnar på varje sida om varje stag kan du börja ”låsa” det flätade. Det gör du med en flätning som spänner både underifrån och uppifrån. Nu kan det först vara dags att klippa av utstickande ändar.

Ett sätt att låsa flätningen är att sticka ner en toppända med att mellan ett par stag sticka och placera den under den flätade ”kransen” så att den kommer att spänna upp det flätade. Fläta nu utanför ett stag och innanför nästa men också varannan över och under det flätade.

Får du svårt att gå emellan varje stag kan du gå utanför två stag där det behövs. Huvudsaken är att allt sitter på plats. Avsluta med att placera rotändan någonstans där den trycker ner den övre delen av flätningen.

Klipp av utstickande ändar och snygga till genom att gömma vissa ändar.

Ett annat sätt att starta denna sista flätning är att istället för att bara sticka in toppändan under flätningen vrida toppändan ett par, tre decimeter från änden så att fibrerna sönderdelas men inte går av – ungefär som man börjar vrida en vidja. Stick ner toppändan mellan ett par stag och placera den vridna delen runt ett av dem. Låt den fasta korta biten som är kvar låsas av den del som du flätar.

Nu kan den vara klar för trädgårdslandet.

Men den kan också dekoreras med ett par spiraler från topp ner till den flätade ”kransen”: 
Stick in toppändan där stagen möts i toppsurrningen och fläta sen i en fallande vinkel och lås rotändan genom att sticka in den nånstans i ”kransen”.

I stället för att avsluta kan du om du vill också fläta ytterligare en krans en bit upp.

Gör du det och har en wig-wam med två ”kransar” kan du enkelt dekorera den  genom att sticka in pinnar, snett mellan kransarna.

Får du problem med nåt ska du inte dra dig inte för att använda ståltråd som också ger dig bättre möjligheter att få utlopp för din fantasi.

Det bästa sättet att få växtstödet att stå stadigt är att ta några lösa pinnar och slå ner dem rejät i marken, surra sen fast växtstödet i dem.

bottom of page