VEDHÄMTARE

Delarna är kluvna av nyfällda ask och sen täljda.
Handtagen är böjda genom "ångbasning". 
Genom att de är kluvna är fiberriktningen bevarad.
Det gör att det kan vara tunt men mycket starkt.